Cine Suntem

Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul energiei electrice, CELIN oferă soluții complete la cheie pentru sectorul energetic și industrial care acoperă tensiuni de funcționare de până la 400 kV (inclusiv).

 • Inginerie și proiectare instalații electrice și de automatizare
 • Montaj și punere în funcțiune echipamente
 • Reparații curente și capitale
 • Distribuția de aparataj electric și de automatizare
 • Centrale Electrice
 • Petrol și Gaze
 • Stații de Transformare și Rețele Electrice
 • Energie regenerabilă
 • Modernizare stații de distribuție de medie si joasa tensiune, înlocuiri componente, stații noi
 • Integrare grupuri noi de putere mică (sub 15 - 20 MW) în centrale electrice - partea electrică și de automatizare
 • Reorganizarea instalațiilor de servicii proprii ale centralelor electrice in acord cu profilul actual si de perspectiva
 • Protecții si automatizări electrice
 • Surse independente de energie electrică
 • Automatizări de proces
 • Alimentare centre de consum de energie electrică (stație de 110kV/MT, distribuție la consumator, parcuri si platforme industriale)
 • Sisteme de supraveghere și conducere moderne (SCADA, DCS) în procesele tehnologice
Misiune

Să oferim cele mai optime soluții pentru clienții noștri

Experiență

Personal cu o experiență profesională în domeniu de peste 20 ani

Structură Organizațională
 • Director General
  • Director Executiv
   • Departamentul Tehnic
   • Departamentul Comercial
   • Departamentul Fnanciar
   • Serviciul SSM