Politici de mediu
Responsabilitate față de mediul înconjurător

Activitatea CELIN este indisolubil legată de mediu. Grupul este preocupat să reducă la minimum impactul activităţilor sale asupra mediului, prin dezvoltarea de noi tehnologii şi oferirea unor exemple de bune practici.

Celin include mediul în priorităţile sale, în contextul strategiei de Responsabilitate Socială Internă.

Tehnologie şi inovaţie

Societatea Celin, este certificată pentru Sistem de Management Integrat conform ISO 9001, 14001 şi 45001. Celin a obținut, la începutul lunii decembrie 2015, certificarea Sistemului de Management al Mediului conform standardului ISO 14001:2015, ceea ce demonstrează o preocupare constantă și dedicată pentru protejarea mediului înconjurător.

Această certificare se alătură celei de Sistem de Management al Calității, conform ISO 9001:2015, care presupune o îmbunătățire constantă a serviciilor pe care le oferim tuturor clienților noștri.

Acest moment a marcat asumarea unei Politici integrate de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională de către S.C. CELIN S.R.L., prin care ne asumăm valorile Celin: responsabilitate, solidaritate, respect, orientare către client și inovație.

Protejarea resurselor

Celin acționează după valori pe care le susține concret prin activități sub semnul protejării mediului, al solidarității și al protejării patrimoniului.

Cu fiecare an, activitățile Celin consumă tot mai puține resurse naturale și energetice pentru procesele de producție.

Regulile principale pe care Celin le urmează în protejarea mediului

• Prevenirea poluării mediului: economia de energie, reducerea numărului de surse locale de producție, dezvoltarea reţelelor de termoficare etc.;
• Generarea de căldură şi de energie electrică în cogenerare;
• Îmbunătăţirea, modernizarea şi inovarea permanentă a instalaţiilor energetice.