Centrale Electrice

Celin oferă o gamă variată de soluții pentru domeniul generării și distribuției energiei electrice orientate spre imbunătățirea și eficientizarea sistemelor tehnologice:

Proiecte
CET SUD Reparatii turbina IV + REH. 2021
ENEL Modernizarea instalațiilor de ardere aferente Cazanului nr.1 de la CTE Grozăvești in vederea încadrării in cerințele de mediu in vigoare. 2020
CET GROZAVESTI Proiectare instalatii electrice si de automatizare. 2020
CET CRAIOVA II Lucrari de proiectare pentru lucrarea “Elaborarea documentatiei de reglare presiune si temperatura abur labirinti TA1 si TA2 150MW CET CRAIOVA II”. 2020
CET BUCURESTI SUD Proiectare instalatii electrice si de automatizare 2020
S.C. CET GOVORA S.A. Lucrari de proiectare-Studiu privind analiza regimurilor de functionare si d ecresterea sigurantei in exploatare a statiei servicii generale 6kV-SG2. 2019
S.C. CET GOVORA S.A. Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru lucrarea “Modernizarea instalatiilor de desprafuire electrica pentru cazanele nr.5 si 6 din CET GOVORA, in vederea cresterii performantelor de desprafuire la max.48mg/Nm3 la iesirea din electrofiltre-statie de 6/0.4kV electrofile si instalatii electrice de iluminat si stins incendiu”. 2019
IRAQ Reabilitare grup energetic Nr. 3 330MW central electrica AL MUSSAID. 2019
HIDROELECTRICA S.A. Documentatie tehnica pentru executie tablouri electrice de joasa tensiune si de automatizare pentru CHE FRUNZARU. 2018
CENTRALE TERMOELECTRICE ROVINARI Lucrari de inginerie si proiectare necesare reparatiei de tip LN 4 a electrofiltrelor blocului nr.4 (CTE ROVINARI). 2018
NISSAN FACTORY Instalatii electrice si de automatizare pentru statia Vopsitorie. 2018
IRAQ Reabilitare instalatii electrice si de automatizare ECLUZA BARAJ EUFRAT. 2017
CENTRALE TERMOELECTRICE GRIVITA Executie/modernizare a instalatiilor electrice, inclusiv a circuitelor de evacuare a energiei in statia M.T. si PIF in conformitate cu caietele de sarcini CET Grivita si ale ofertelor anexe la contract pentru:Obiectiv A-T/G AKP 6MW CET Grivita; Obiectiv B-T/G AKL 5.4MW CET Grivita. 2017
S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A. Proiect tehnic-Automatizarea instalatiei de producere si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte din UT Midia. 2017
HIDROELECTRICA S.A. Lucrari de proiectare pentru “C.H.E. Movileni.Echipamente si instalatii mecanice si electrice.Proiectare,procurare montaj”. 2016
HIDROELECTRICA S.A. Elaborare documentatie faza “As Built” aferenta echipamentelor: – Statie 0.4kV baraj CHE MOVILENI; – Statie 220Vcc baraj CHE MOVILENI. 2016
CENTRALE TERMOELECTRICE GRIVITA Modernizare turbogenerator TG1-6MW si Extindere cu turbogeneratorul TG2-5.5MW la CET Grivita. 2016
ELECTROCENTRALE S.A. Instalatii electrice si de automatizari pentru “Repararea pompelor de racire condensatoare grup nr.8 de 315MW-SS.E. Isalnita. 2015
CET PALAS Sistem de monitorizare cantitativa si calitativa a apelor uzate din CET Palas. 2015
HIDROELECTRICA S.A. Servicii de proiectare aferente furniturii ABB la CHE Movileni. 2015
CENTRALA NUCLEARA CERNAVODA Servicii de proiectare si elaborare a documentatiilor suport pentru autorizatiile, avizele si acordurile necesare amplasarii si construirii instalatiei de detritiere apa grea C.NE. CERNAVODA precum si asistenta tehnica pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor. 2014